Неділя, 10 квітня 2011, 13:29

Як створити ОСББ

Оцінити
(6 голоси)

Шановний відвідувач нашого сайту, ми детально підготували інформацію що до процедури підготовки та створення ОСББ у м. Кременчуці.

 

Як створити ОСББ у м. Кременчуці

Зміст

Вступ

Крок перший: попередня консультація

Крок другий: створення ініціативної групи,
підготовка до установчих зборів ОСББ

Крок третій: проведення установчих зборів

Крок четвертий: державна реєстрація ОСББ

Крок п’ятий: отримання довідки міського управління статистики
про включення до ЄДРПОУ

Крок шостий: реєстрація в податковій інспекції

Крок сьомий: отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу

Крок восьмий: реєстрація в Пенсійному фонді

Крок дев’ятий: реєстрація у Фонді соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Крок десятий: реєстрація у Фонді соціального страхування
на випадок безробіття

Крок одинадцятий: реєстрація у Фонді соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Крок дванадцятий: відкриття рахунку в банку

Крок тринадцятий: внесення ОСББ до Реєстру

неприбуткових організацій

 

Вступ

Процес створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (на­далі – ОСББ) розпочався ще у 2000 році. На сьогодні у Кременчуці налічується вже близько 200 юридичних осіб зі статусом ОСББ.

Необхідність їх виникнення пов’язана з тим, що ГЖЕПи вже не спроможні забез­печити достатній рівень обслуговування житлового фонду і вирішувати наболілі питання мешканців (протікаючі дахи, забиті каналізації, непрацюючі ліфти, брудні і темні під’їзди тощо).

Тому перехід контролю за якістю та своєчасністю робіт у будинку від органів влади до мешканців будинку є чи не єдиним виходом, який може змінити ситуацію.

Згідно з статтею 1 Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартир­ного будинку”, ОСББ – це юридична особа, створена власниками для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Основними перевагами створення об’єднання є те, що мешканці мають можливість:

-          Самостійно визначати розмір внесків (експлуатаційних витрат)на утримання будинку та прибудинкової території.

-          Необхідність та порядок проведення капітальних ремонтів.

-          Обирати на конкурсній основі виконавців послуг з утримання будинку та прибудинкової території для покращання якості утримання будинку та скорочення загальних витрат.

-          Створити власну управлінську структуру для вирішення проблем утримання будинку та прибудинкової території.

-          Формувати штатний розклад, персональний склад працівників та їх заробітну плату.

-          Контролювати якість робіт у будинку.

-          Покращити фізичний стан будинку та умови проживання у ньому, самостійно визначати черговість проведення ремонтів.

-          Контролювати використання коштів за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

-          Отримувати кредит на проведення ремонтів, встановлення лічильників, облаштування прибудинкової території.

-          Після прийому будинку на свій баланс здавати в оренду допоміжні приміщен­ня і скеровувати ці кошти на покращення технічного стану житла.

 

Для того, щоб створити об’єднання співвласників багато­квартирних будинків, необхідно послідовно пройти низку кроків. Їх опис приведено нижче.

 

КРОК ПЕРШИЙ:

попередня консультація

Мешканці багатоквартирного будинку, які рішили створити об’єднання співвласників багато­квартирного будинку (ОСББ), можуть звернутися за попередньою кон­сультацією щодо можливості створення та роботи ОСББ до працівника управління житлово-комунального господарства Кременчуцького міськвиконкому.

 

Прийом: вівторок, четвер з 10.00 год. до 17.00 год. Обідня перерва: 12.00-13.00 год.

Адреса: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, кімната 204.

Відповідальна особа: Людмила Леванда, телефон 3-51-31.

 

КРОК ДРУГИЙ:

створення ініціативної групи, підготовка до установчих зборів ОСББ

З метою здійснення організаційно-підготовчої роботи по створенню ОСББ з-поміж власників квартир можна обрати, так звану «ініціативну групу», яка повинна складатись  з як мінімум трьох осіб.

На ініціативну групу покладається вирішення таких завдань:

1) Попередня оцінка економічного стану будинку - тобто необхідно порівняти об­сяг платежів по квартирній платі, які сплачують щомісячно мешканці, з реальною собівартістю обслуговування будинку керуючою компанією.

Якщо в результаті оцінки стану будинку буде зрозумілим, що загальний обсяг платежів мешканців значно перевищує реальну потребу у послугах і може бути скорочений, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за ство­рення ОСББ.

Членами ОСББ можуть бути:

- фізичні особи, які є власниками квартири (квартир) або приміщення (примі­щень) у багатоквартирному будинку;

- юридичні особи (фірми, приватні підприємства тощо), які є власниками кварти­ри (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.

Не можуть бути членами ОСББ:

- мешканці будинку, які живуть у неприватизованих квартирах, на пiдставi виданих їм ордерів;

- особи, які орендують приміщення.

Увага! При оцінці слід пам’ятати і про осіб, які мають пільги та субсидії по сплаті квартплати.

2) Збір інформації про:

- власників квартир (реквізити свідоцтв про право власності на квартиру, розмір належної їм площі);

- власників нежитлових приміщень (копії свідоцтв про право власності на приміщення, розмір належної їм площі) та орендарів таких приміщень;

- кількість неприватизованих квартир;

- кількість мешканців будинку, що мають пільги, субсидії.

3) Підготовка проектів наступних документів для проведення установчих зборів:
- статуту ОСББ (див. зразок - Додаток 1). Копії проекту статуту треба роздати власникам житлових і нежитлових приміщень будинку для ознайомлення перед установчими зборами;

- протоколу установчих зборів (див. зразок - Додаток 2);

- списку реєстрації учасників установчих зборів, який включає таблицю обрахунку частки участі в ОСББ (див. зразок - Додаток 3). Частка кожного члена ОСББ розраховується як відношення загальної площі квартири (нежитлового приміщення) до загальної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинку. Розмір частки кожного власника визначає його участь в загальних витратах на утримання будинку і прилеглої території.

Увага! Площа місць загального користування до розрахунку не береться.

4) Підготовка пропозицій щодо членів правління ОСББ, ревізора, кандидатури уповноваженого для проведення державної реєстрації.

5) Організація і проведення установчих зборів ОСББ.

 

КРОК ТРЕТІЙ:

проведення установчих зборів

1. Повідомлення про проведення установчих зборів.

Про проведення установчих зборів ініціативній групі необхідно письмово повідомити всіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку не менш ніж за 14 днів до дати проведення (можна розклеїти оголошення про збори на під’їздах та обов’язково вручити особисто під розпис власникам приміщень, розіслати поштовим відправленням з повідомленням.)

В письмовому повідомленні, зазначають місце, дату, час проведення зборів та пропонований перелік питань порядку денного установчих зборів.

Запрошують на установчі збори також працівника УЖКГ міськвиконкому відповідального за роботу з ОСББ.

 

2. Реєстрація учасників установчих зборів.

З метою визначення кворуму у день проведення зборів ініціативна група повинна провести письмово реєстрацію присутніх учасників зборів (див. вище крок 2 та зразок - Додаток 3). Для цього кожен присутній власник житлового чи нежитлового приміщення ставить напроти свого імені підпис у списку реєстрації учасників установчих зборів.

 

3. Визначення кворуму.

Кворум – це достатня для прийняття рішень кількість присутніх на зборах власників житлових чи нежитлових приміщень. Кворум наявний за умови присутності на зборах більше 50 відсотків власників приватизованих квартир, нежитлових приміщень (50% + один голос).

Приклад: у будинку є 50 приватизованих квартир, уповноваженими власниками яких, згідно свідоцтв про право власності на житло, виступають 50 осіб, та 10 неприватизованих квартир, в яких прописано 40 осіб. Нежитлових приміщень нема. Для наявності кворуму на установчих зборах, тобто можливості створити ОСББ, необхідна присутність 26 уповноважених власників квартир (тобто 50:2+1 власник).

Увага! Мешканці неприватизованих квартир чи орендарі приміщень не враховуються при визначенні кворуму та не можуть брати участь у голосуванні, але мають право бути присутніми на зборах.

 

4. Обрання голови установчих зборів.

За наявності кворуму керівник ініціативної групи відкриває засідання установ­чих зборів та пропонує обрати голову і секретаря зборів. Для обрання голови та секретаря необхідна підтримка більшості присутніх власників або їх уповноважених осіб (50%+1). Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі.

Приклад: якщо кворум сформований за присутності 26 уповноважених власни­ків квартир, то для обрання голови і секретаря зборів достатньою буде під­тримка 14 з присутніх осіб (тобто 26:2+1).

5. Процедура затвердження порядку денного зборів та голосування.

Після обрання голови та секретаря, обраний голова установчих зборів пропо­нує проголосувати за порядок денний установчих зборів. Для затвердження порядку денного необхідно 2/3 голосів учасників установчих зборів.

Приклад: при присутності 26 уповноважених власників квартир для затвердження порядку денного необхідною є підтримка 17 осіб (тобто 26:3 х2).

Після затвердження порядку денного, голова установчих зборів переходить до розгляду питань порядку денного. Кожне питання голосується окремо та поіменно – тобто кожен, хто бере участь у голосуванні, ставить особистий підпис у протоколі зборів із зазначенням резуль­тату голосування за те чи інше питання порядку денного («за» чи «проти»). (див. вище крок 2 та зразок - Додаток 2).

Для прийняття рішення по кожному питанню необхідно підтримка 2/3 голосів учасників установчих зборів.

Приклад: знову ж таки при присутності 26 уповноважених власників квартир, рішення з кожного питання порядку денного буде вважатись прийнятим, якщо “за” проголосувала хоча б 17 осіб (тобто 26:3 х2).

 

6. Питання порядку денного, які необхідно розглянути на установчих зборах.

1) Про створення ОСББ і затвердження Статуту ОСББ.

2) Про вибори голови та членів правління ОСББ, ревізора ОСББ.

2.1. Для керівництва та організації поточної діяльності ОСББ обирається голова правління, а також правління ОСББ, яке є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам ОСББ. Кількість членів правління в кожному випадку визначається індивідуально і скла­дає, як правило, не менше 3-5 осіб. Порядок обрання та відкликання голови, членів правління, їх кількісний склад та термін діяльності встановлюються Статутом ОСББ.

Приклад: визначення кількості членів може бути відбуватись за принципом, який полягає у включенні в члени правління 1 представника від 10 квартир або від 5 квартир.

2.2. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ, з числа членів ОСББ також обирається ревізор або приймається рішення про залучення аудитора.

3) Про вибір уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов’язаних з реєстрацією ОСББ. Як правило, це голова зборів або голова правління.

4) Про визначення розміру частки кожного співвласника у витратах, зі створення ОСББ.

Йде мова про суму коштів, яку необхідно витратити для нотаріального посвідчен­ня установчих документів, реєстрацію ОСББ, виготовлення печатки, штампу, від­криття рахунку тощо.

5) Інші питання.

За наслідками проведених установчих зборів оформлюється протокол зборів в 2-х примірниках, підписаний головою та секретарем установчих зборів (див. зразок - Додаток 2). 1 примірник необхідно передати в управління державної реєстрації для про­ведення реєстрації, а 1 – залишається в документах ОСББ.

 

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ:

державна реєстрація ОСББ

Державна реєстрація ОСББ проводиться у два етапи:

  1. Державна реєстрація ОСББ у виконкомі  Кременчуцької міської ради.
  2. Державна реєстрація ОСББ у державного реєстратора.

1-ий етап - Державна реєстрація ОСББ у юридичному відділі Виконкому Кременчуцької міської ради.

Адреса: 39600, м. Кременчук, площа Перемоги, 2.

Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 12.00 год.

Термін реєстрації: протягом 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів з дня подання документів.

Для реєстрації ОСББ уповноважена установчими зборами особа подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до юридичного відділу виконкому Кременчуцької міської ради наступні документи:

1. Реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію ОСББ (див зразок - Додаток 4). Зразок цієї картки можна отримати безпосередньо при подачі документів у виконкомі міської ради.

  1. Оригінал протоколу установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ та затвердження його статуту (див. вище крок 3).
  2. Два примірники оригіналу і п’ять копій статуту ОСББ (див. зразок - Додаток 1). Статут повинен бути підписаний головою установчих зборів, а його підпис повинен бути посвідчений нотаріусом (після перевірки статуту у юридичному відділі виконкому міської ради). Для посвідчення підпису голова установчих зборів повинен особисто прийти до нотаріуса та пред’явити паспорт громадянина України. Послуга платна.
  3. Список членів ОСББ (див. зразок - Додаток 3).

Увага! Державна реєстрація ОСББ є безкоштовною.

2-ий етап - Державна реєстрація ОСББ у державного реєстратора.

Адреса: 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 1.

Дні прийому: щодня (крім суботи і неділі) з 10.00 до 13.00 год.

З метою внесення відомостей про ОСББ в єдиний реєстр юридичних осіб, після отримання завіреного міськвиконкомом Статуту ОСББ уповноваженій особі необхідно подати державному реєстратору наступні документи:

1) заповнену реєстраційну картку форми № 6 про внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у 2 примірниках (див. зразок - Додаток 5). 1 примірник залишається у державного реєстратора, а 1 примірник подається в управління статистики.

Увага! Зразок форми №6 реєстраційної картки можна отримати у державного реєстратора.

2) оригінал та 1 ксерокопію Статуту ОСББ, завіреного виконкомом Кременчуцької міської ради (див. 1-ий етап державної реєстрації);

Увага! При подачі вищевказаних документів при собі необхідно мати:

1)  Паспорт громадянина України (голови установчих зборів або уповноваженої особи).

2)  Оригінал протоколу установчих зборів.

В трьохденний термін державний реєстратор проводить включення і видає свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (єдиний зразок) та 1 заві­рений примірник реєстраційної картки форми №6. На цьому можна вважати державну реєстрацію завершеною. Державний реєстратор протягом 2 днів з дня реєстрації зобов’язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки форми №6 про юридичну особу (ОСББ).

 

КРОК П’ЯТИЙ:

отримання довідки міського управління статистики міста Кременчука про включення до ЄДРПОУ

Адреса: 39605, м. Кременчук, вул. Коцюбинського, 4.

Дні прийому: щодня (крім вихідних) – з 10.00 до 17.00 год.

Термін розгляду та прийняття рішення: 3 дні з дня подачі документів. За подвійну плату довідка може бути видана протягом 1 дня.

Увага! Без довідки управління статистики ОСББ не зможе виготовити печатку, від­крити банківський рахунок тощо.

Для отримання довідки міського управління статистики про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ (ЄДРПОУ) необхідно подати наступні документи:

  1. Ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію. Оригінал свідоцтва необхідно мати при собі для звірки.
  2. Завірену державним реєстратором реєстраційну картку (форма №6) (див. вище 2-ий етап державної реєстрації).
  3. Облікову картку. Вона видається і заповнюється безпосередньо в управлінні статистики.

4. Квитанцію про внесення плати за видачу довідки та відповідної кількості її завірених копій. Оплачується сума в розмірі  31 гривня 13 копійок. Додатково за видачу кожної окремої копії довідки – 1 гривня 55 копійок.

Увага! Доцільним є окрім оригіналу довідки замовити виготовлення і її завірених копій (2-3 екземпляри). Завірена копія має силу нотаріально посвідченої, але її оформлення є дешевшим в три рази.

Така копія знадобиться, зокрема, для отримання дозволу на виготовлення печа­ток та штампів, відкриття рахунку тощо.

Увага! Крім цього, обов’язково працівнику управління статистики необхідно пред’явити:

1) оригінал статуту ОСББ – для звірки видів діяльності, що вказані у статуті з тими, що будуть вказані в довідці головного управління статистики

2) оригінал протоколу установчих зборів – для підтвердження повноважень особи, що буде подавати документи (уповноваженого представника).


КРОК ШОСТИЙ:

реєстрація в податковій інспекції

Орган, що приймає рішення: ДПІ м. Кременчука.

Адреса: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 43, кімната 210.

Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 17.00 год.

Термін:                     Термін прийняття рішення: до 10 календарних днів з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

Видача довідки про взяття на облік у податковій інспекції (форма 4-ОПП) здійснюється при умові написання заяви та пред’явлення уповноваженим представником ОСББ наступних документів:

- оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію;

- документу, що посвідчує особу (паспорт);

- документа, що підтверджує повноваження особи - тобто оригіналу протоколу установчих зборів ОСББ.

 

КРОК СЬОМИЙ:

отримання дозволу на виготовлення печатки і штампу

Орган, що приймає рішення: працівник дозвільної системи МВС.

Адреса: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 10/24.

Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 13.00 год.

Термін прийняття рішення: 5 робочих днів від дня одержання документів. За подвійну плату дозвіл може бути виданий протягом 3 робочих днів.

Перелік документів, які подаються уповноваженою особою:

  1. Заява, підписана уповноваженою особою (див зразок - Додаток 7).
  2. Оригінал та нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – ОСББ (єдиного зразка); засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред’явленні оригіналу свідоцтва та паспорта особою, що бажає отримати таку копію.

3.Копія довідки головного управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; подається 1 екземпляр завіреної копії довідки, що була отримана в управлінні статистики (див. крок 5).

4. Нотаріально завірена копія статуту ОСББ; засвідчення копії у нотаріуса здійснюється при пред’явленні оригіналу статуту та паспорта особою, що бажає отримати таку копію.

5. Два примірники зразків (ескізів) печаток і штампів, роздруковані на аркуші формату А4; розробка і друк зразків печаток (штампів) здійснюється безпосередньо ліцензованими організаціями, що їх виготовляють. Така послуга може бути безкоштовною при умові наступного виготовлення печаток в цій організації.

6. Оригінал платіжного доручення / квитанції; за оформлення дозволу стягується плата у розмірі 51 грн.; реквізити рахунку, на який вноситься плата за послуги дозвільної системи, можна довідатись у працівника, який приймає документи або на інформаційному стенді, який розміщений в цьому ж приміщенні (вул. 29 вересня, 10/24)

В результаті оформлення дозволу уповноважена особа отримує оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зі штампом дозвільної системи МВС на звороті та один екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів також з печаткою дозвільної системи МВС.

Отриманий екземпляр зразків (ескізів) печаток і штампів з печаткою дозвільної системи МВС залишається в ліцензованої організації, що безпосередньо виготовляє печатки.

Увага! Всю цю процедуру може здійснити безпосередньо ліцензована організація, що виготовляє печатки та штампи. Розмір плати за виготовлення печаток і штампів визначається самостійно організацією, що виготовляє.

 

КРОК ВОСЬМИЙ:

реєстрація в Пенсійному фонді

Орган, що реєструє: районний відділ Пенсійного фонду

Адреса:

Автозаводський районний відділ пенсійного фонду: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня,            .

Крюківський районний відділ пенсійного фонду: м. Кременчук, вул. 50 р. СРСР, 9.

Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 17.00 год.

Термін: 3 дні з дня подачі документів.

Для реєстрації необхідно подати наступні документи:

1. заява за формою; бланк заяви можна отримати безпосередньо при подачі документів у працівника, який приймає документи

2. завірені копії таких документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- протоколу установчих зборів;

- довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ (див. крок 5);

- статуту ОСББ.

При подачі документів уповноваженій особі необхідно пред’явити паспорт та оригінал документу, що засвідчує повноваження (тобто протокол установчих зборів).

 

КРОК ДЕВ’ЯТИЙ:

реєстрація у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Орган, що реєструє: Кременчуцька міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Адреса: м. Кременчук, вул. генерала Жадова, 12, тел.. (05366) 3-62-52

Прийом: щодня з 10.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстра­тора (див. крок 4), Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про взяття на облік страхувальників при поданні наступних документів:

- ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.

 

КРОК ДЕСЯТИЙ:

реєстрація у Фонді соціального страхування на випадок безробіття

Орган, що реєструє: Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості.

Адреса: 39600, м. Кременчук, проїзд Арсенальний, 1.

Тел./факс: (0536) 79-87-54, 79-85-25.

Термін розгляду: не пізніше наступного дня з дня подачі документів.

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстрато­ра (див. крок 4), Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

Уповноважена особа отримує у Фонді повідомлення про реєстрацію платни­ком страхових внесків при поданні наступних документів:

- ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- ксерокопії довідки управління статистики про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ.

 

КРОК ОДИНАДЦЯТИЙ:

реєстрація у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Орган, що реєструє: Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в місті Кременчуці.

Адреса: м. Кременчук, вул. Щорса, 68-а тел./факс (0536) 74-72-29, 74-71-47.

Термін розгляду: не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання відомостей від державного реєстратора

Отримавши в електронному вигляді дані про ОСББ від державного реєстратора (див. крок 4), Фонд реєструє ОСББ як страхувальника.

Оригінал страхового свідоцтва, що засвідчує реєстрацію у Фонді, буде надіслано ОСББ рекомендованим листом з повідомлення про вручення.

 

КРОК ДВАНАДЦЯТИЙ:

відкриття рахунку в банку

Розрахунковий рахунок ОСББ можна відкрити у будь-якому комерційному банку за розсудом правління.

При виборі банку варто врахувати вартість послуг банку за відкриття і обслуговування рахунку, вартість послуг за внесення готівки на рахунок тощо.

Відкривати рахунок повинен особисто голова правління та, при наявності, головний бухгалтер.

Для відкриття рахунку необхідно подати наступні документи:

-    Заяву щодо відкриття рахунку за встановленими зразком з підписом голови правління та головного бухгалтера; бланк заяви можна отримати безпосередньо в банку.

-    Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

-    Нотаріально завірену копію статуту ОСББ;

-    2 примірники картки із зразками підписів керівника ОСББ (голови правління), бухгалтера (при наявності) та відбитком печатки ОСББ; зразки підписів повинні бути нотаріально завірені. При відсутності посади бухгалтера в ОСББ на картці замість підпису бухгалтера ставиться помітка наступного змісту «посада бухгалтера не передбачена штатним розписом».

-    Нотаріально завірену копію довідки про взяття на облік в ДПІ (форма 4-ОПП).

-    Копію довідки головного управління статистики про включення до ЄДРПОУ. Обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії довідки уповно­важеним працівником банку або подати, при наявності, 1 з екземплярів завіреної управлінням статистики копії довідки, що була оформлена (див. крок 5).

-    Оригінал або копію протоколу установчих зборів, завірені печаткою ОСББ, а також при наявності посади бухгалтера – наказ про призначення на по­саду бухгалтера.

-    Копію паспорту (сторінки 1-3 та 11) та копію ідентифікаційного коду голови правління та бухгалтера (при наявності такої посади).

-    Копію довідки про реєстрацію у Пенсійному фонді. Обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії довідки уповноваженим працівником банку.

-    Копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  Обов’язково необхідно пред’явити оригінал для завірення копії свідоцтва уповноваженим працівником банку.

Увага! Після відкриття банківського рахунку, керівник ОСББ зобов’язаний про­тягом 3 робочих днів повідомити про це податкову інспекцію (у банку Вам допоможуть оформити повідомлення).

Внесення грошових коштів (у готівковій і безготівковій формах) на рахунок можливе відразу, а от видаткові операції – тільки після одержання банком ко­рінця повідомлення про відкриття рахунку, завіреного печаткою ДПІ.

 

КРОК ТРИНАДЦЯТИЙ:

внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій

Орган, що приймає рішення: ДПІ в  м. Кременчуці.

Адреса: м. Кременчук, вул. Красіна, 76, кім. 400.

Прийом: щодня (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год.

Термін: до 10 календарних днів з дня подачі документів

Внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій або установ дозволяє здавати податкову та бухгалтерську звітність за спрощеною формою один раз на квартал.

Перелік документів, які подаються:

1. Реєстраційна заява за формою 1-РН (див. зразок - Додаток 6); бланк цієї заяви можна купити безпосередньо в кіосках, які розташовані в при­міщенні податкової інспекції.

2. Ксерокопія зареєстрованого статуту ОСББ.

Рішення готується у 2 примірниках – перший надається уповноваженому представнику ОСББ, а другий залишається в органі податкової служби

Змінено Середа, 08 червня 2011, 19:33